KTT Ongediertebestrijding 070 - 397 55 56

Duiven en andere vogels bestrijden


De economische gevolgen van duiven en vogel overlast: Jaarlijks miljoenen euro's schade aan gebouwen.

Vogels veroorzaken niet alleen schade aan uw gebouw, maar verspreiden ook ziektes en kunnen via hun nesten een insectenplaag veroorzaken van bijvoorbeeld teken of mijten. Daarom is het noodzakelijk doeltreffende maatregelen te nemen om de duiven te verjagen en zo te voorkomen dat ze op uw gebouw landen of nesten bouwen. KTT Ongediertebestrijding heeft voor u de oplossing om vogelwering op een professionele manier aan te pakken.

Wij bieden u advies en een behandeling tegen duiven op maat voor een effectieve vogels bestrijding. Wij bestrijden duiven en andere vogels professioneel, snel en veilig.


Neem bij vogel-overlast direct contact op met KTT Ongediertebestrijding via 070 - 397 55 56 of stuur een e-mail.


De gevarensignalen leren herkennen
Levende vogels en vogelgeluiden
Nestmateriaal dat overal verspreid ligt
Beschadigde voorraad
Uitwerpselen (duivenpoep)
Meer informatie over de risico’s voor uw bedrijf

Vogels kunnen:

Ziektes verspreiden zoals ornithose en salmonella
Gebouwen ontsieren en ingangen bevuilen met hun uitwerpselen
Auto’s beschadigen door hun zuurhoudende uitwerpselen
Een bijkomende insectenplaag veroorzaken in hun nesten
Een gevaar vormen voor vliegtuigen die in de buurt opstijgen of landen
Vervuiling — door vogeluitwerpselen en -geluiden
Kosten — onderhoud en schoonmaak van het gebouw, verlies van beschadigde goederen
Reputatie — aantasting van de moraal van werknemers en negatieve invloed op de klantenrelaties
Welke stappen u dient te ondernemen
vogelwering — met KTT Ongediertebestrijding duivennetten, duivenpinnen, elektronische vogelwering of spandraad.
Afschrikken en verwijderen van duiven op een legale en ethisch verantwoorde manier.