Bedrijven woelratten

Woelratten bestrijden


Bescherm uw bedrijf tegen woelratten

Een woelrat wordt ook wel waterrat of molmuis genoemd. Zij komen voornamelijk voor in de buurt van stilstaand zoet water, zoals greppels, meren, riviertjes en hebben voorkeur voor gebieden met steile oevers begroeid met gras of riet. Ze kunnen ook voorkomen op akkerland en in boomgaarden. Vooral in jonge boomgaarden kunnen zij aanzienlijke schade aanrichten.

Een volwassen woelrat is grijsbruin tot zwart van kleur, plomp gebouwd, heeft een stompe snuit, in de vacht verborgen ogen en oren, is 14-22 cm lang en heeft een korte behaarde staart van 7-10 cm. Ze kan zowel overdag als in de 's nachts actief zijn en eet voornamelijk plantaardig voedsel, met name de zachte ondergrondse plantendelen van knol-en bolgewassen en wortels. Zij graven vaak vanuit slootkanten gangen. Het nest ligt dan meestal in een hol. De uitgang van deze gang kan zowel boven als onder de waterspiegel liggen.

Wij bieden u advies en een behandeling tegen woelratten op maat voor een effectieve woelratten bestrijding. Wij bestrijden woelratten professioneel, snel en veilig.


- Bel ons nu op 070 - 397 55 56 of stuur ons een e-mail om een gratis inspectie af te spreken

- Uiterlijk de volgende werkdag een reactie

- GRATIS inspectie voor uw bedrijf

- Vakbekwame en gecertificeerde servicemedewerkers


De gevarensignalen leren herkennen
Gaten in gebieden met open land.
Lange, platte hopen aarde die eruitzien als legeringangen
Zachte, sponzige aarde
Verzakkende weggedeelten
Aangevreten wortels en schors, stervende planten.
Schade aan landbouwgrond
Gaten in de grond die een gevaar kunnen opleveren voor mens en dier
Verlies van oogsten
Meer informatie over de risico’s voor uw bedrijf
Kostbare herstelwerkzaamheden aan beschadigde parken en tuinen
Verlies van planten en jonge bomen door wortelschade
Ernstig gevaar op ongelukken! Met kans op schadeclaims
Verlies van leden en lidmaatschapsgelden voor sportclubs en vrijetijdscentra
Woelratten die gebouwen binnendringen, kunnen goederen, voedsel en uw goede reputatie beschadigen
Welke stappen u dient te ondernemen

De woelrat is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 1 onder a, van de Flora- en faunawet. Op grond van artikel 9, 10 en 11 van de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde inheemse diersoorten:

te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen
Schade aan uw merk en imago
opzettelijk te verontrusten
nest, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren